راهنمای سامانه امور دانشجویی

چاپ
 جهت اخذ  دروس ارائه  شده ، رويت نمرات ، اعتراضات ،  پرداخت الکترونيکي شهريه .... به  قسمت  سامانه امور دانشجويي مراجه فرماييد.

جهت دریافت چارت درسی به وب سایتهای گروه آموزشی خود مراجعه فرمایید.