امور آموزشی

حوزه : آموزش

نام و نام خانوادگي مسئول : مهدي هدايتي

مدرک تحصيلي مسئول : مهندسي تکنولوژي کامپيوتر – نرم افزار

اطلاعات تماس: 01144786404

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شرح وظايف

 اداره برنامه‌ ريزي آموزشي يکي از ادارات زير مجموعه حوزه معاونت آموزشي دانشگاه است که شرح وظايف آن از ديد کلي به شرح زير 

مي باشد:

- دريافت آخرين سرفصل مصوب دروس رشته‌ها و تعريف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه‌هاي آموزشي مربوط جهت تنظيم 

چارت درسي ، جدول ترم‌ بندي و برنامه‌هاي درسي رشته‌ها.

- پيگيري درخواست‌هاي کميته تخصصي گروه‌هاي آموزشي پيرامون سرفصل دروس رشته‌ها و انجام مکاتبات لازم با مدير کل دفتر مطالعات 

و برنامه‌ ريزي سازمان مرکزي دانشگاه و ابلاغ نتيجه به مديران محترم گروه‌هاي آموزشي.

- مکاتبات با دبيرخانه منطقه و ارسال اطلاعات درخواستي در حوزه معاونت آموزشي.

- تهيه و تنظيم تقويم آموزشي دانشگاه براي هر نيمسال تحصيلي با هماهنگي مدير کل محترم آموزش و معاون محترم آموزشي دانشگاه و

ارسال به رياست محترم واحد و پس از تأييد هيأت رئيسه محترم دانشگاه، ابلاغ به دانشکده‌ها و گروه هاي آموزشي.

- تنظيم جدول ساعات تشکيل کلاس‌ها و جدول امتحانات هر نيمسال با هماهنگي مدير کل محترم آموزش، معاون محترم آموزشي و رؤساي

محترم دانشکده‌ها؛ وابلاغ آن پس از تصويب نهايي هيأت رئيسه محترم دانشگاه.

- گرفتن برنامه‌هاي درسي ارائه شده براي هر نيمسال تحصيلي از مديران محترم گروه‌هاي آموزشي و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار

آموزش و آماده سازي آن جهت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه اينترنتي دانشجويان.

- هماهنگي و همکاري با مديران محترم گروه‌هاي آموزشي در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالي و برطرف

ساختن نيازهاي دانشجويان در اين زمينه.

- گزارش وضعيت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مديران محترم گروه‌هاي آموزشي و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگي

آنان.

- ثبت مجوزهاي دانشجويان ترم آخر در نرم افزار آموزش (شامل: مجوز انتخاب واحد بيش از سقف تا 24 واحد، مجوز اخذ دروس بدون

رعايت پيش‌نياز و همنياز، مجوز انتخاب دروس بدون در نظر گرفتن مشروطي ترم قبل تا سقف 24 واحد) با تأييد مدير محترم گروه طبق فرم

مخصوص دانشجويان ترم آخر .

- ثبت مجوز انتخاب تا سقف 24 واحد براي دانشجويان با معدل ترمي 17 به بالا با تأييد مديرمحترم گروه طبق فرم مخصوص دانشجويان

معدل 17 به بالا.

- ثبت مجوز انتخاب تا سقف 7 واحد با تأييد مدير محترم گروه طبق فرم مخصوص دانشجويان ترم آخري که با اخذ 7 واحد درسي در تابستان

فارغ‌التحصيل مي‌شوند.

- ثبت دروس دانشجوياني که قصد دارند در دوره تابستان دروسي را در يک واحد دانشگاهي ديگر ميهمان شوند، با تأييد مدير محترم گروه

طبق فرم معرفي‌نامه ميهماني دوره تابستان.

- ثبت دروس دانشجوياني که قصد دارند با استفاده ازماده 55 آئين‌نامه آموزشي درس يا دروسي از دوره را که در اين دانشگاه ارائه نشده در

واحد ديگري ميهمان شوند، با تأييد مدير محترم گروه طبق فرم معرفي‌نامه ميهماني ماده 55.

- چاپ ليست دانشجويان مشروط که در انتخاب واحد بيش از سقف مجاز(14 واحد) درس گرفته ‌اند و اعلام آن به گروه‌هاي آموزشي جهت

اطلاع ‌رساني به دانشجويان ذيربط ، و نهايتاً حذف واحدهاي اضافي آنان.

- چاپ ليست دانشجوياني که در انتخاب واحد رعايت پيش نياز يا همنياز دروس را ننموده‌اند و اعلام آن به گروه‌هاي آموزشي جهت اطلاع به

دانشجويان مذکور، و نهايتاً حذف دروسي که رعايت ننموده‌اند.

- اعلام ليست دروسي که بعد از اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه به حدنصاب نرسيده و با نظر مدير محترم گروه آموزشي بايستي حذف و

يا در گروه هاي ديگر ادغام شوند، و همکاري با گروه‌هاي آموزشي در جهت حذف يا ادغام اين دروس.

- حذف دروس مازاد دانشجوياني که ترم آخر نبوده و بيش از 20 واحد گرفته ‌اند.

- ثبت دروس معرفي به استاد دانشجويان در نرم افزار آموزش پس از تأييد مدير محترم گروه آموزشي و اداره آموزش دانشکده.

- ثبت دروس معرفي به استاد جبران معدل دانشجويان در نرم افزار آموزش پس از تأييد مدير محترم گروه آموزشي و اداره آموزش دانشکده.

 

viagra buy viagra where to buy viagra buy cheap viagra online
discounts for cialis www.cialis.com coupon cialis discounts
coupons for prescriptions cialis 2015 coupon free printable cialis coupons
drug coupon card blog.nvcoin.com cialis coupons printable
2015 cialis coupon link free cialis coupon 2016
free prescription drug discount card eblogin.com coupons for drugs
cialis coupon cialis prescription coupon prescription card discount
cialis coupon blog.suntekusa.com cialis coupon card
viagra mire jó read viagra wiki
cialis allied.edu cialis ou viagra
oceane blog.toolroom.at oceanile
symbicort 200 cena blog.phmglobal.com symbicort
viagra online kaufen blog.toolroom.at viagra
imodium akut ronnebybloggen.se imodium kapsule
ribavirin yan etkileri onlineseoanalyzer.com ribavirin
arcoxia cena speeddatingmixers.co.uk arcoxia 90 mg wikipedia
cloradex prezzo cloradex prezzo clorexidina
imodium vidal westshoreprimarycare.com imodium vidal
cosopt msd cosopt sivuvaikutukset cosopt
buscopan hund site buscopan ampullen
cialis discount link cialis walgreen coupon
prednisolone dosage for child williamgonzalez.me prednisolone 5mg tablets side effects
voltaren retard open voltaren
cialis coupon go coupons for prescriptions
transfer prescription coupon asindia.in free cialis coupon
prescription drug discount cards open 2015 cialis coupon
prescription drug discount cards open 2015 cialis coupon
transfer prescription coupon link cialis coupon lilly
kamagra oral jelly avis kamagra effet kamagra prix
trental online buy trental cena trental forum
naltrexone medication low dose naltrexone alcohol naltrexone implant reviews

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.