دکتر محمد احمدی رئیس واحد نور شد

نویسنده: فناوری اطلاعات.

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر ،

 دکتر محمد احمدی  به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور منصوب شد

پیش از این ایشان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد راعهده دار بودند۰

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.