معارفه سرپرست معاونت مرکز محمودآباد

نویسنده: فناوری اطلاعات.

طی حکمی از سوی دکتر محمد احمدی  ریاست واحد نور ،

جناب آقای دکتر نقی سنائی به سرپرستی معاونت دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد منصوب شد

 

 

دکتر نقی سنائی عضو هئیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

و دانش آموخته دکترای مدرسی معارف اسلامی با گرایش اخلاق اسلامی میباشد ،

وی عضوهیات رئیسه شورای بسیج اساتید استان مازندران و

همچنین عضوهیات اندیشه ورز بسیج اساتید استان مازندران

بوده و  پیش از این معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر را بر عهده داشته است

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.