سرپرست دانشگاه آزاد محمودآباد مشخص شد

نویسنده: فناوری اطلاعات.

طی‌ حکمی از سوی دکتر منصوریان

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران،

دکتر نیما رنجبر مالی دره را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد منصوب کردند،

این حکم از سوی دکتر محمد صالحی ریاست محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

و دکتر محمد احمدی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به ایشان ابلاغ شد.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.