سامانه پژوهشیار

نویسنده: فناوری اطلاعات.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی  ارشد که در مرحله نگارش پروپوزال قرار دارند.

کلیه امور مربوط به پایان‌نامه‌ و اخذ تاییدیه‌ها از این پس از طریق سامانه پژوهشیار

(سامانه یکپارچه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی) انجام می‌شود .                      

جهت ایجاد حساب کاربری  به آدرسris.iau.ac.ir  مراجعه نمائید.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.