سامانه پژوهشیار

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

سامانه پایش و  پژوهشیار

کلیه امور مربوط به پایان نامه از مرحله انتخاب استاد راهنما و ارائه پروپوزال تا دفاع از پایان‌نامه از این پس از طریق سامانه پژوهشیار به آدرس    https://ris.iau.ac.ir/ باید انجام شود.

دانشجویان گرامی به نکات ذیل در این خصوص توجه بفرمایید.

- جهت انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان‌نامه حتما از قبل با مدیرگروه خود هماهنگی لازم را به عمل آورید.

- سرفصل هایی که شما اجازه انتخاب موضوع را از میان آنها خواهید داشت از طریق سامانه پایش  https://irn.iau.ac.ir  قابل دسترسی است.لذا جهت دسترسی به عناوین تعریف شده باید در سامانه پایش نیز ثبت نام نمائید.

-  پیگیری تمامی روند پیشرفت کار و همچنین آگاهی از  نظرات اساتید راهنما و گروه مربوطه، باید از طریق سامانه پژوهشیار انجام شود.

-  دانشجویان گرامی  به این نکته توجه ویژه ای داشته باشند که روند پایان نامه در سامانه پژوهشیار باید حداکثر از پایان ترم دوم شروع گردد. شایان ذکر است از زمان تصویب پروپوزال تا زمان اعلام آمادگی جهت دفاع باید حداقل 6 ماه سپری شده باشد.

-  عواقب هرگونه تاخیر و عدم پیگیری روند کار در سامانه‌های  فوق که قطعا منجر به افزایش سنوات تحصیلی می‌گردد برعهده دانشجو می باشد.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.