برگزاری جلسه جذب دانشجو

نویسنده: فناوری اطلاعات.

برگزاری جلسه جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

اولین جلسه کمیته جذب دانشجو در سال98، در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد برگزار شد.
 
در این جلسه ابتدا رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد، از زحمات اساتید و کارکنان در جهت جذب دانشجو قدردانی کردند.
 
نیما رنجبر بیان کرد: با، بالا بردن سطح علمی، رفاه، دیدو بازدید دانش آموزان  هنرستانی، به صورت خودکار دانشجو جذب خواهد شد.
 
در این جلسه مقرر گردید، چند تیم تبلیغاتی از اساتید و کارکنان تشکیل و برای جذب کار خود را شروع کنند.
 
در انتها کارکنان به بحث و تبادل نظر در خصوص راه کارهای مناسب جهت جذب دانشجو پرداختند.

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.