سامانه آموزشی نهاد مقام معظم رهبری

نویسنده: فناوری اطلاعات.

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کلیه دانشجویانی که دروس مربوط به گروه معارف اسلامی

را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند باید طی دوره تعطیلات

به صورت غیر حضوری در سامانه آموزشی نهاد مقام معظم رهبری

در دانشگاه ها به آدرس ec.nahad.ir  ثبت نام نموده و در کلاس های غیر حضوری مربوطه شرکت نمایند‌

و ارائه گواهینامه پایان دوره الزامی است.

مقتضی است که اساتید دروس مربوط،

راهنمایی و رهنمودهای لازم را به دانشجویان به عمل می آورند

 

 گروه معارف اسلامی

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.