امتحانات غیرحضوری

نویسنده: فناوری اطلاعات.

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری امتحانات غیرحضوری برخی دروس به اطلاع می رساند،

تاریخ برگزاری امتحانات به شرح ذیل می باشد.

 

نام درس

تاریخ و ساعت امتحان

استاد

آشنایی با قرائت و روانخوانی قران کریم

 مشخصه2

مشخصه3

24/04/99     - ساعت 9 صبح

علی اکبر فلاح نگار رشید

اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره)

  مشخصه1

24/04/99     - ساعت 11 صبح

محبوبه بسمل

روش تحقیق

مشخصه 180 و691

مشخصه 282 و283

25/04/99     - ساعت 10 صبح

نادی علیزاده

کیا ذبیحی

 

 

دانشجویان می بایست در تاریخ و راس ساعت مقرر

از طریق پروفایل خود در سامانه سیدا نسبت به امتحان اقدام نمایند.

 

ضروری است دانشجویان فایل‌  راهنمای برگزاری امتحانات آنلاین  را به دقت مشاهده نمایند.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.