اطلاعیه بسیار مهم

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

قابل توجه دانشجویان، اساتید و همکاران گرامی
 
کلیه امور آموزشی،دانشجویی،مالی،تحصیلات تکمیلی،
 
فراغت از تحصیل،انتخاب واحد،امتحانات و ثبت نمرات مرتبط
 
با سامانه جامع سیدا تا تاریخ 99/5/2 قابل اعمال در سیستم میباشد
 
و پس از تاریخ فوق امکان هیچ تغییری تا اطلاع ثانوی وجود نخواهد داشت ،
 
لذا جهت پیگیری و انجام کلیه امور خود تا قبل از تاریخ فوق اقدامات لازم را مبذول فرمایید

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.