چگونگي ارزيابي دروس عملي ترم گذشته

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

دانشجویان درس های عملی ، کار آموزی و پروژه

لطفا مطابق با جدول ذیل نسبت به هماهنگی با اساتید خود جهت شرکت  

و انجام تکلیف در دروس مربوطه اقدام نمایند

 

لطفا در ساعت اداری و ساعات برگزاری هر کلاس 

مطابق با برنامه هفتگی با استاد مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

درس های رشته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

ردیف

نام درس

نام استاد

رشته

شماره تماس استاد مربوطه جهت هماهنگی

1

پروژه

دکتر مسعود احمدی گرجی

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

09111554086

2

کارآموزی

دکتر مهدی توان

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

09111272760

3

آزمایشگاه الکترونیک

دکتر مهدی توان

مهندسی برق

09111272760

4

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

دکتر مهدی توان

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09111272760

5

نقشه کشی مهندسی

دکتر مهدی توان

مهندسی برق

09111272760

6

کارگاه مدارفرمان

دکترمهدی توان

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09111272760

7

کارگاه سیم پیچی(1)

حبیب اله آدرنگ

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09036731559

8

کارگاه سیم پیچی(2)

حبیب اله آدرنگ

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09036731559

9

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال2

حبیب اله آدرنگ

مهندسی برق

09036731559

10

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

حبیب اله آدرنگ

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09036731559

11

آزمایشگاه کنترل صنعتی

حبیب اله آدرنگ

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09036731559

12

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی واندازه گیری

محمدشعبانی

مهندسی برق

09111250037

13

آزمایشگاه هیدرولیک وپنوماتیک

اصغرشمسی سربند

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09354613906

14

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی(1)

برزویوسفی

الکتروتکنیک-برق صنعتی

09113211030

 
 

درس های رشته کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

 

ردیف

نام درس

نام استاد

رشته

شماره تماس استاد مربوطه جهت هماهنگی

1

کارآموزی

نادی علیزاده

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

09113221294

2

پروژه

روح اله مقصودی

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

09118529652

3

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

زینب یوسفی

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

09113217255

4

کارگاه سیستم عامل(2)

سمیه حسینی

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

09116243736

 

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.