زمانبندي امتحانات نيمسال تابستان

نویسنده: فناوری اطلاعات.

قابل توجه دانشجويان گرامي

زمانبندي امتحانات نيمسال تابستان به شرح جدول زير ميباشد

 قابل ذكر است كليه امتحانات به صورت مجازي و در سامانه 

آموزش مجازي به صورت آنلاين برگزار ميگردد

لذا قبل از شروع امتحانات،نسبت به فراگيري اين سامانه اقدامات لارم را مبذول فرماييد

کد مشخصه درس نام درس نام رشته نام استاد مقطع تحصیلی تاریخ امتحان ساعت شروع  ساعت پایان
19 فارسی عمومی عمومی نگار رشید کارشناسی 1399/06/15 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
3 کارافرینی و پروژه حسابداری نادیا لشکری زرینی کاردانی 1399/06/15 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
32 کارآفرینی تربیت بدنی نادیا لشکری زرینی کاردانی 1399/06/15 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
11 مبانی مدیریت رفتار سازمانی تربیت بدنی و علوم ورزشی علیرضا بناگر کاردانی 1399/06/15 14:00:00 ب.ظ 16:00:00 ب.ظ
6 حرکت شناسی و بیومکانیک تربیت بدنی جمشید سیارنژاد کاردانی 1399/06/16 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
20 زبان عمومی عمومی نگار رشید کاردانی 1399/06/16 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
10 ساختار وضوابط انواع سازمانهای ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی جمشید سیارنژاد کارشناسی 1399/06/16 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
24 دانش خانواده و جمعیت عمومی عیسی علی یان کاردانی 1399/06/16 14:00:00 ب.ظ 16:00:00 ب.ظ
7 اصول سرپرستی در تربیت بدنی تربیت بدنی علیرضا بناگر کاردانی 1399/06/17 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
17 روانشناسی (پیش دانشگاهی) تربیت بدنی و علوم ورزشی نادیا لشکری زرینی کارشناسی 1399/06/17 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
13 کاربرد کامپیوتر در مدیریت (2) تربیت بدنی و علوم ورزشی مهدی چرمچیان لنگرودی کارشناسی 1399/06/17 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
23 اندیشه اسلامی (1) عمومی عیسی علی یان کاردانی 1399/06/17 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
25 اندیشه اسلامی 2 عمومی عیسی علی یان کارشناسی 1399/06/17 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
37 کاربرد کامپیوتر در حسابداری (2) حسابداری نادی علیزاده کاردانی 1399/06/18 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
18 ورزش معلولین تربیت بدنی و علوم ورزشی سیدحسین علوی کارشناسی 1399/06/18 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
38 کاربرد کامپیوتر در حسابداری(3) حسابداری محمد احمدزاده کاردانی 1399/06/18 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
12 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی علیرضا بناگر کارشناسی 1399/06/18 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
21 آموزش قرآن کریم عمومی فاطمه زهرا کفشگر کاردانی 1399/06/18 14:00:00 ب.ظ 16:00:00 ب.ظ
36 حسابداری مالیاتی حسابداری مازیار ذبیحی کاردانی 1399/06/19 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
35 مدیریت فضاها و اماکن ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی سیدحسین علوی کارشناسی 1399/06/19 08:00:00 ق.ظ 10:00:00 ق.ظ
22 تفسیرموضوعی قران  عمومی فاطمه زهرا کفشگر کارشناسی 1399/06/19 11:00:00 ق.ظ 13:00:00 ب.ظ
26 اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره) عمومی محبوبه بسمل کاردانی 1399/06/19 14:00:00 ب.ظ 16:00:00 ب.ظ

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.