انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399

نویسنده: فناوری اطلاعات.

قابل توجه کلیه دانشجویان

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بازه انتخاب واحد ترم  اول 99 به شرح ذیل می باشد

 

ورودی های 96 و ما قبل آن روز سه شنبه  25 شهریور ساعت 8 الی 14  

جاماندگان از انتخاب واحد از ساعت 22 الی 6 صبح فردا

ورودی های 97 و 98 در روز چهارشنبه 26 شهریور ساعت 8 الی 14 

جاماندگان از انتخاب واحد از ساعت 22 الی 6 صبح فردا

 

شروع کلاس های از 29 شهریور می باشد

ثبت نام از طریق سامانه اموزشیار

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.