رحلت امام خمینی (ره)

نویسنده: هدایتی دفتر فرهنگ.

انتظار فرج از نيمه خرداد كشم

 

زندگینامه امام خمینی:

سید حیدر موسوى جد اعلاى آیت‏ الله سیدروح‏ الله‏ موسوى خمینی است. او مولف دو رساله، به نام های (نفحة العرفان ) در عرفان و ( هدایة المستشرقین ) در حقانیت مذهب امامیه، است و به همین دلیل به آینه‏ دار معرفت معروف شد .در سال 766 هجرى قمرى سید حیدر موسوى اردبیلى از طرف عارف بزرگ حضرت میرسیدعلى همدانى ، جهت ارسال پیام نور و عرفان به سرزمین هند مهاجرت کرد و در آنجا به تبلیغ اسلام پرداخت. در طول اقامت او در هند، بسیاری از هندوان و بوداییان به آیین اسلام گرویدند تا جایى که برخی از رؤساى این کیش ها نیز اظهار اسلام نمودند  .سیداحمد موسوی جد امام خمینی که از نسل سید حیدر می‌باشد بین سالهاى 1240 و 1250 قمرى به قصد زیارت عتبات عالیات به عراق مسافرت کرد. و در مدت آنجا با یوسف خان، پسر محمد حسین بیک کمره‏اى ، اهل خمین آشنا شد و برحسب تقاضاى او برای اقامت به خمین مراجعت کرد. حاصل ازدواج او چندین دختر و پسر بود و آقا مصطفی خمینی پدر امام خمینی یکی از آنها بود. آقا مصطفی حدود سال 1300 قمری با مرحومه هاجر آغاخانم( مادر امام خمینی( دختر مرحوم آقا میرزا احمد مجتهد خمینی المسکن خوانساری الاصل ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه پسر و سه دختر بود که به ترتیب برادران امام خمینی عبارتند از: آقا سید مرتضی (پسندیده( و آقا نورالدین (هندی( و خواهران عبارتند از: فاطمه خانم، آقازاده خانم، مولوده آغا خانم، روح الله ملقب بهامام خمینی(س(.

شناسنامه امام خمینی:

نام و نام خانوادگی سید روح الله مصطفوی

شهرت:سید روح الله موسوی خمینی/ امام خمینی/آیت الله خمینی/آیت الله العظمی خمینی

نام پدر: سید مصطفی موسوی   نام مادر: هاجر خانم

 آیت الله خمینی در سال 1281 شمسی در شهر خمین به دنیا آمد. دوران کودکی امام خمینی در این شهر سپری شد. پدرش آیت الله سید مصطفی موسوی از معاصرین مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بود. او سالیانی چند در نجف اشرف علوم و معارف اسلامی را فرا گرفته و به درجه اجتهاد نایل آمده بود و پس از بازگشت به ایران در خمین به امور دینی مردم پرداخت. کمتر از پنج ماه از ولادت روح الله نمی‌گذشت که طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت، ایشان را به شهادت رساندند. بدین ترتیب روح الله تحت سرپرستى مادر مومنه‌ اش هاجر خانم و عمه مکرمه‌اش صاحبه خانم پرورش یافت و مورد توجه آنان بود. او در کودکى باهوش بود و قامتی رشید و درشت داشت و با جست و خیز زیاد، سرآمد همبازی های خود بود.روح‌الله، تا سن 15 سالگی از نعمت مادر و عمه نیز محروم شد.

دروان تحصیلی امام:

دوران تحصیل امام خمینی از سنین کودکی آغاز شد ایشان با بهره گیری از هوشی سرشار، قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه های دینیه، از آن جمله ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول را نزد معلمین و علمای منطقه خمین گذراند و در سال 1298 ه.ش. عازم حوزه علمیه اراک شد.اندکى پس از هجرت آیت‏ الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى (نوروز 1301 هجرى شمسى) امام خمینى نیز از طریق خمین رهسپار حوزه علمیه قم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلى علوم حوزوى را نزد اساتید حوزه قم طى کردبرخی از اساتید امام خمینی عبارتند از آقا میرزا محمود افتخار العلماء، میرزا رضا نجفی خمینی، شیخ علی محمد بروجردی، آقا شیخ محمد گلپایگانی و مرحوم آقا عباس اراکی و بیش از همه نزد برادر بزرگش آیت الله سید مرتضی پسندیده فرا گرفت. ایشان تنها به ادبیات عرب و دروس فقه و اصول بسنده نکرد و به دیگر رشته‏ هاى علمى نیز علاقه‏ مندانه روى آورد. از این رو همزمان با فراگیرى فقه و اصول نزد فقها و مجتهدینِ وقت به فراگیرى ریاضیات و هیئت و فلسفه نزد مرحوم حاج سید ابوالحسن رفیعى قزوینى و ادامه همین دروس به اضافه علوم معنوى و عرفانى نزد مرحوم آقا میرزا على اکبر حکمى یزدى و عروض و قوافى و فلسفه اسلامى و فلسفه غرب نزد مرحوم آقا شیخ محمدرضا مسجدشاهى اصفهانى و عالیترین سطوح عرفان نظرى و عملى را به مدت شش سال نزد مرحوم آیت ‏الله آقا میرزا محمدعلى شاه ‏آبادى ـ اعلى‏ الله مقاماتهم ـ پرداخت. امام خمینى با آیت‏ الله حاج میرزا جواد ملکى تبریزى نیز مأنوس بود و از ایشان به نیکى یاد مى‏ کرد.

ازدواج و خانواده

امام خمینی در سال 1308 ه.ش. با خانم خدیجه ثقفی ملقب به قدس ایران ازدواج کرد. عقد آنان درماه مبارک رمضان، در شاه عبدالعظیم منعقد ‌گردید. همسر امام خمینی دختر آیت‏ الله میرزا محمد ثقفی صاحب تفسیر روان جاوید ، از علمای متجدد تهران و از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی بود. همسر امام خمینی که دارای هوش و حافظه‌ای فوق العاده بود، با پشتکار و علاقه علاوه بر گذراندن دوره دبیرستان قبل از ازدواج، به یاد گیری دروس حوزوی پس از ازدواج به مدت 15 سال نزد امام خمینی پرداخت.امام خمینی، به شدت به همسر خود علاقمند بودند و او را مورد تکریم قرار می دادند و همواره به فرزندان و خانواده خود احترام به مادر را توصیه می کردند. حاصل این ازدواج 3 پسر و 5 دختر بوده است که سه تن ازفرزندان امام خمینی در دوران کودکی از دنیا رفتند و 5 فرزند دیگر که به کمال رسیده اند، به ترتیب سن عبارتند از: سید مصطفی خمینی، صدیقه مصطفوی، فریده مصطفوی، فهیمه مصطفوی و سید احمد خمینی. امام خمینی و همسرشان توجه خاصی به تربیت فرزندان داشتند و نامه های امام به خانواده بیانگر آن است که امام در سالهای تبعید نیز علیرغم سختی ها، به این مهم توجه داشته اند. این نامه ها را در جلد اول و دوم صحیفه امام با عنوان نامه های خانوادگی می توان مطالعه کرد. خانواده امام خمینی نیز در طول زندگی پر برکت ایشان، خالصانه در خدمت امام بوده و همواره از هدف ایشان دفاع می کنند

آغاز و دوران مبارزات

روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادى و تربیت و محیط خانوادگى و شرایط سیاسى و اجتماعى طول دوران زندگى آن حضرت داشته است. مبارزات ایشان از نوجوانى آغاز، و سیر تکاملى آن به موازات تکامل ابعاد روحى و علمى ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى ایران و جوامع اسلامى از سوى دیگر در اشکال مختلف ادامه یافته است. بعد از آنکه در شهریور 1320 کشور ایران در جریان جنگ جهانى دوم به اشغال متفقین درآمد و نهایتاً  رضاخان  با همه ادعاهایش ذلیلانه از تخت سلطنت به زیر کشیده شد و از کشور اخراج گردید فرمان سلطنت از سفارت انگلیس و با چراغ سبز یکى دیگر از دول عضو جبهه متفقین یعنى روسها به نام  محمدرضا پهلوى  صادر گردید. امام خمینى  اینک فرصت را مغتنم شمرد و با تدوین و انتشار  کتاب کشف اسرار  (1322 ه.ش.) فجایع سلطنت بیست ساله پهلوى را افشا کرد و با دفاع از  اسلام و روحانیت  به پاسخگویى به شبهات و هجمه هاى منحرفین پرداخت و در همین کتاب ایده  حکومت اسلامى  و ضرورت قیام براى تشکیل آن را مطرح ساخت. سال بعد (اردیبهشت 1323 ه.ش.) نخستین  بیانیه سیاسى امام خمینى   پیام به ملت ایران - دعوت به قیام براى خدا  که در آن آشکارا علماى اسلام و جامعه اسلامى را به قیام عمومى فرا خوانده بود، صادر کرد. مبارزات امام شامل مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، مخالفت با رفراندوم لوایح ششگانه ،واقعه مدرسه فیضیه ،دستگیری ،واقعه 15 خرداد1342 ،آزادی از زندان ،قیام علیه لایحه کاپیتولاسیون ،تبعید به ترکیه ،تبعید به عراق ،شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی ،هجرت به فرانسه ،بازگشت امام به ایران، امام در 15 بهمن 1357 آقاى مهندس مهدى بازرگان را به پیشنهاد شوراى انقلاب به نخست وزیری منصوب نمود. مردم با برپایی راهپیمایی های گسترده به حمایت از تصمیم امام پرداختند و بسیارى از سربازان و درجه ‏داران مؤمن ارتش به صفوف ملت پیوستند. و سرانجام در صبحدم 22 بهمن 1357 نهضت امام خمینى پیروز شد.

ارتحال

سیر بیماری امام خمینی از روز اول خرداد ماه سال 1368 .ش. به طور جدی آغاز شد و تیم پزشکان تصمیم به جراحی دستگاه گوارش ایشان را گرفتند. پس از عمل جراحی بیماری درمان نشد و سرانجام امام خمینی در ساعت 20/22 بعدازظهر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه سال 1368 به ملکوت اعلا پیوست.با ارتحال امام خمینی ، گویى زلزله ‏اى عظیم رخ داده است، بغضها ترکید و سرتاسر ایران و همه کانون هایى که در جهان با نام و پیام امام خمینى آشنا بودند، یکپارچه گریستند و بر سر و سینه زدند. در نخستین ساعت بامدادِ شانزده خرداد، میلیونها تن به امامت آیت‏ الله‏ العظمى گلپایگانى(ره)  با چشمانى اشکبار بر پیکر امام نماز گزاردند. مراسم تشییع امام خمینی از مصلى تا مرقد امام خمینی در جنب بهشت زهرا ـ مزار شهیدان انقلاب اسلامى ـ  که به حرم امام خمینی مشهور است، با احساسات غیر قابل کنترل مردم برگزار شد و پیکر مطهر امام خمینى به خاک سپرده شد

منبع : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

خرداد   94

acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
how effective is viagra viagra for sale uk side effects viagra
discounts for cialis lipseysguns.com cialis discounts
cialis savings and coupons prescription savings card coupons for cialis 2016
coupons for prescriptions cialis 2015 coupon free printable cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards discount free cialis coupon
internet drug coupons link cialis coupon free
free prescription cards printable cialis coupon cialis free coupon
cialis coupon 2015 link discount prescriptions coupons
cialis coupon codes blog.suntekusa.com free prescription drug cards
cialis coupon lilly prostudiousa.com cialis manufacturer coupon 2016
viagra mire jó read viagra wiki
voltaren forte megaedd.com voltaren szemcsepp
buscopan prix buscopan composition buscopan contre indication
terrasse come2belgrade.com terrassenplatten
terrasse click terrassenplatten
voltarenplast read voltarene patch
augmentin et alcool augmentin et alcool augmentin 1g prix maroc
euthyrox 137 igliving.com euthyrox 88
bonvivant bonviva prix bonviva credit suisse
niacin lekarna read niacine
coversyl eureka coversyl eureka coversyl 2 5
kamagra 100mg click kamagra kaufen
lamisil cream reviews go lamisil cream singapore
vaniqa chile vaniqa antes y despues vaniqa crema precio
ribavirin ilacabak open ribavirin yan etkileri
arcoxia cena speeddatingmixers.co.uk arcoxia 90 mg wikipedia
cloradex prezzo cloradex prezzo clorexidina
nexium blog.martinhey.de nexium halmed
chlorpromazine sigma chlorpromazine hydrochloride chlorpromazine
prednisolone and alcohol nhs go prednisolone and alcohol interaction
prednisolone and alcohol nhs prednisolone and alcohol prednisolone and alcohol interaction
prescription drug discount cards open 2015 cialis coupon
cialis trial coupon site prescription coupon card
cialis trial coupon prescription discount coupon prescription coupon card
coupons for cialis printable iscsi.com lilly cialis coupons
abilify forum totspub.com abilify tablete
diflucan 100 mg click diflucan 150
mesalazin lavman doseringholdbarhed.site mesalazin 500
sulfasalazin 300 sulfasalazin bechterew sulfasalazin flashback

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.