مراسم محرم 95 به روایت تصویر

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

مراسم  عزاداری محرم 95 در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد با حضور ریاست و معاونت ،اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید

naltrexone 50 http://naltrexonealcoholismmedication.com/ depade naltrexone
sulfasalazin 300 sulfasalazin ulotka sulfasalazin flashback

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.