هفدهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

در روز دوشنبه مورخ 10/8/95 ساعت 9 صبح هفدهمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی که در مرکز محمودآباد برگزار شد. قبل از شروع

جلسه دکتر نیاز آذری به همراه دکتر صالحی از امکانات دانشگاه و بخشهای اداری و گارکاهها و امکانات دانشگاه بازدیدی داشت و همچنین

در کلاس درس دانشجویان حاضر شدند.

 

 دکتر کیومرث نیازآذری در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با اشاره به گزارش رؤسای واحدهای استان در مورد پذیرش

دانشجو در سال تحصیلی جدید گفت : روند توسعه رشته محل ها و جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در واحدهای استان افزایشی و

روبه رشد است.

 

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان در حال فعالیت هستند ادامه

داد : تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی واحدهای استان موفق به کسب درجه علمی استادیاری شده اند و یا موفق به ارتقاء به مرتبه

دانشیاری و استادی شده اند که با توجه به ارتقاء اعضای هیأت علمی و نیز امکان جابجایی اعضای هیأت علمی در واحدهای استان شرایط

برای اخذ مجوز برای رشته محل های جدید در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری بوجود آمد.

 

دکتر نیازآذری ادامه داد : با پیگیری های بعمل آمده مجوز چند رشته محل جدید نیز اخذ شده است و با مجوز سازمان مرکزی امکان جذب

دانشجو برای مرحله تکمیل ظرفیت در بهمن نیز فراهم خواهد آمد.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با تأکید بر نظارت بیشتر رؤسای واحدهای استان در آموزش عنوان کرد : اساتید دوره های

کارشناسی ارشد علاوه بر داشتن مدرک دکتری باید از صلاحیت علمی و عمومی برخوردار باشند و اگر اساتید حق التدریس در واحد های

استان همکاری دارند که هنوز پرونده علمی و عمومی در دفتر جذب استان ندارند در کوتاهترین زمان برای تشکیل پرونده به دفتر جذب استان

معرفی شوند.

 

وی با بیان اینکه دکتر میرزاده بعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حساسیت بسیار بالایی در حوزه آموزش دارند اظهار کرد: رؤسای تمام

واحدها باید در مورد گزینش علمی و عمومی اساتید نظارت داشته باشند و برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی داشتن مرتبه علمی

استادیاری و حداقل سه سال سابقه تدریس یک امر اجتناب ناپذیر است.

 

دکتر نیازآذری در مورد آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویانی که در مهلت تکمیل ظرفیت پذیرفته شده اند افزود: با توجه به این کلاسهای ترم

جاری آغاز شده است این دسته از دانشجویان سریعاً اقدام نمایند که بعد از مهلت مقرر به هیچ وجه امکان انتخاب واحد و برگزاری کلاس

امکان پذیر نیست.

 

وی بر اجرای دقیق و درست بخشنامه های آموزشی برای تشکیل کلاس ها و آموزش بر اساس سرفصل ها تأکید کرد و گفت : واحد های

استان در برگزاری کلاس های آموزشی برای کلیه دانشجویان بخصوص دانشجویانی که ثبت نام با تأخیر داشته اند اقدام و نظارت داشته باشند.

sulfasalazin 300 sulfasalazin kortison sulfasalazin flashback

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.