جلسه جهت رفع مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

 

 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد در نشستی با مسئولین جهت رفع مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشگاه گفتگو و رایزنی نمود

ldn colitis naltrexone benefits naltrexone opiate

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.