جلسه کمیسیون آموزشی شهرستان محمودآباد

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

 جلسه کمیسیون آموزشی شهرستان محمودآباد با حضور فرماندار  و روسای دانشگاهها و مسئولین ادارات شهرستان محمودآباد و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شدو در خصوص برگزاری مراسم روز دانشجو و همچنین رفع مشکلات دانشگاهها بحث و گفتگو شد  

omeprazol til hest omeprazol interaktion omeprazol stada

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.