یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای نماز و نیایش

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای نماز و نیایش دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

به میزبانی واحد نور با بیش از 400 اثر فرهنگی در مورد فعالیتها و ترویج اقامه نماز برگزار شد

که در قسمت نقاشی( سیاه قلم) آقای روح الله روحی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد مقام اول

و در قسمت خطاطی آقای سجاد ندیمی دانشجوی این دانشگاه مقام سوم را کسب کردند

vagifem behandling vagifem efter operation vagifem low

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.