مراسم روز 16 آذر در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

سرپرست مرکز آموزشی محمودآباد: به فرمان امام راحل(ره) برای نجات دانشگاهها از انحراف بکوشید.

 

مراسم روز 16 آذر ماه با حضور جمع کثیری از دانشجویان و اساتید و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی

محمودآباد برگزار شد.

 

در این مراسم سرپرست مرکز دانشگاهی ضمن تبریک این روز به دانشجویان از شهدای 16 آذر 1332 یاد

کردند که با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کرده تا هم اکنون درختی تنومند بنام کشور جمهوری اسلامی

ایران تحت زعامت رهبری فرزانه داشته باشیم.

 

احمدی در ادامه اشاره به فرازی از وصیت نامه سیاسی اسلامی حضرت امام راحل(ه) داشته که نجات

دانشگاهها از انحراف با دستان پر توان جوانان دانشگاهها و دانشسراها بوقوع می پیوندد که باعث نجات

کشور است.

 

 

سرپرست دانشگاه در بخشی دیگر از سخنان خود دانشجویان را به تحصیل علم و علم اندوزی و رعایت ادب و

تسری آن به جامعه ترغیب کرد و نقش دانشجویان را در این موضوع مهم تلقی کرد.

 

 

محمد احمدی در پایان مختصری به قوانین و مقررات دانشگاهی اشاره داشت و از دانشجویان خواست تا خود

را ملزم به رعایت این موارد نمایند.

 

 

در ادامه مراسم کانون تئاتر دانشگاه با اجرای یک تئاتر طنز موجب نشاط حاضرین شده و پس از آن کلیپ

هائی بمناسبت روز دانشجو پخش شد و نمایندگان تشکلهای اسلامی سیاسی دانشجویان و بسیج دانشجویی هر

یک به تشریح ابعاد فعالیت و نحوه عضویت دانشجویان در این تشکل ها پرداختند.

 

 

در پایان جلسه جوائزی از طرف نمایندگی ایرانسل در محمودآباد به برگزیدگان مسابقه حضوری هدیه شد و به

دانشجویان برتر و نخبه ورزشی و علمی نیز جوائزی اهداء گردید.

mesalazin lavman mesalazin gewichtszunahme mesalazin 500
sulfasalazin 300 sulfasalazin ulotka sulfasalazin flashback
nifedipin 20mg stada ogvitaminerfolie.site nifedipin creme kaufen
nifedipin 20mg stada ogvitaminerfolie.site nifedipin creme kaufen

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.