تقدیر از سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

 

از محمد احمدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد بعنوان حامی اردوهای جهادی تقدیر شد.

سپاه کربلا استان مازندران در مراسم باشکوهی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار شد از دکتر

محمد احمدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد بخاطر حمایت های مادی و معنوی از اردوهای جهادی

دانشجویان در طرح بسیج سازندگی ، تقدیر گردند.

 

در ابتدای این مراسم که با عنوان ((شکوه هجرت)) برگزار گردید،دکتر کیومرث نیاز آذری رئیس دانشگاه آزاد

اسلامی استان مازندران و دبیر هیئت امناء استان ضمن خیر مقدم، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری را

بعنوان دو الگوی بسیجی واقعی برشمرد و ولایت پذیری را از شاخص های دانشجوی بسیجی عنوان کرد.

وی در ادامه حمایت همه جانبه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران را

از طرح اردوهای جهادی اعلام کرد و برای دانشجویان بسیجی آرزوی موفقیت نمود.

 

در پایان این مراسم لوح تقدیر و تندیس از سوی سپاه کربلا به دو رئیس دانشگاه از دانشگاههای دولتی و دو

رئیس دانشگاه از دانشگاه آزاد اسلامی که دکتر نیاز آذری و دکتر محمد احمدی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی

استان دریافت کننده این جوائز بودند.

mesalazin lavman mesalazin olsalazin mesalazin 500

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.