بازدید دانش آموزان از دانشگاه آزاد محمودآباد

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

تعدادی از دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی در بازدیدی از

دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد از گارگاهها و کلاسها و امکانات دانشگاه دیدن کردند و

در ادامه با سرپرست دانشگاه نشست صمیمی را داشتند

 

در این نشست دکتر احمدی سرپرست دانشگاه، دانش آموزان را به ادامه تحصیل در دانشگاه

ترغیب نموده و دانشگاه آزاد را با دارا بودن تعداد هیئت علمی 

مناسب و امکانات آموزشی یکی از بهترین دانشگاهها دانست.

 

sulfasalazin 300 sulfasalazin bechterew sulfasalazin flashback
sulfasalazin dose mogvitamineruden.site sulfasalazin wiki

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.