انتخابات سالیانه تشکل انجمن اسلامی پیروان ولایت

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

اولین دوره انتخابات سالیانه تشکل انجمن اسلامی پیروان ولایت در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا احمدی سرپرست دانشگاه ضمن خیر مقدم گویی به خانم جعفری نماینده تشکل سیاسی دانشگاه

آزاد اسلامی استان مازندران، از زحمات بی شائبه تشکل سیاسی و بسیج دانشجویی در انجام امورات فرهنگی تقدیر

و تشکر به عمل آورد.

احمدی ضمن بیان تاریخچه تشکل و تشکل های اسلامی، ابراز امیدواری کرد با تشکیل و شروع به کار رسمی این

تشکل و با همکاری متقابل بین تشکل ها و بسیج دانشجویی و دفتر فرهنگ اسلامی، بتوانند در جهت پویایی دانشگاه

گام بردارند.

در ادامه خانم جعفری که به عنوان نماینده تشکل سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران شرکت کرده بود با

تشریح وظایف تشکل سیاسی پرداخته و در پایان انتخابات شورای مرکزی تشکل سیاسی دانشجویی پیروان ولایت و

دبیر این تشکل برگزار گردید که اسامی ذیل انتخاب شدند.

 

1- مهدی عباسی (عضو اصلی و دبیر تشکل)

2- محمد سیاسی (عضو اصلی)

3- محمدرضا صادقی(عضو اصلی)

4- حسین هدایتی (عضو اصلی

5- زهرا یحیی زاده (عضو اصلی)

6- محمدرضا اصغری (علی البدل)

7- میلاد عبدالله آبادی (علی البدل)

clozapin virkning dhvormankankobe.site clozapin 1a pharma
sulfasalazin dose sulfasalazin diabetes sulfasalazin wiki

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.