حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

 

با حکم دکتر کیومرث نیاز آذری ، دبیرهیات امناء و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و طبق مجوز مشاور ریاست عالیه و مدیر کل

انتصابات دانشگاه آزا داسلامی دکتر محمد احمدی به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد منصوب گردید.

 

در متن این حکم آمده است : نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجربه جنابعالی و حسب مجوز مشاور محترم و ریاست و مدیر کل انتصابات

دانشگاه به موجب این حکم به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و

باصداقت کاری  ، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

 

پیش از این دکتر محمد احمدی به مدت 18 ماه تصدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد را بعهده داشته و ساماندهی امور آموزشی

،مالی ، عمرانی و انتقال به ساختمان جدید دانشگاه از جمله فعالیت های او به شمار می آید.

 

sulfasalazin 300 sulfasalazin kortison sulfasalazin flashback
vagifem behandling vagifem efter operation vagifem low

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.