گرامیداشت روز معلم و تجلیل از مقام اساتید

نویسنده: روابط عمومی.

محمد احمدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد ضمن پاسداشت یاد خاطره شهید مطهری وتبریک اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت ائمه

اطهار وحضرت ابوالفضل العباس(ع)  ، از زحمات اساتید تقدیر و تشکر کرد و خاطرنشان کرد روش استاد مطهری را سر لوحه کار

خود قرارداده تا شاگردانی متخلق به اخلاق اسلامی و علمی تحویل جامعه داده شود.

 

احمدی در این دیدار اظهار کرد:اساتید با بکارگیری علم و هنر تدریس باید طوری با دانشجویان رفتار کنند که حتی بعد از اتمام درس وفارغ

التحصیلی به استاد خود عشق بورزند .

 

در پایان سرهنگ کیا فرمانده سپاه شهرستان محمودآباد که بمناسبت همزمانی روز پاسدار وجانباز به این مراسم دعوت شده بود طی سخنانی اشاره کرد:

<<ما از زحمات معلمان واساتید سپاسگزاریم واز شما انتظار داریم جوانان را  علمی، اخلاقی و انقلابی تحویل جامعه دهید.>>

 

در پایان از اساتید با اعطاء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد. 

omeprazol til hest omeprazol 75 mg omeprazol stada
sulfasalazin dose mogvitamineruden.site sulfasalazin wiki

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.