دیدار رئیس دانشگاه آزاد محمودآباد با دکتر چمن آرا

نویسنده: روابط عمومی.

 

دکتر محمد احمدی رئیس دانشگاه آزاد محمود آباد با دکتر چمن آرا مدیریت علمی وفرهنگی مجتمع کوثر مازندران، به مناسبت گرامیداشت روز

معلم دیدار داشت.

 

دراین دیدار، پایه ریزی تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و مجتمع علمی وفرهنگی کوثر مازندران در

 خصوص مسائل پژوهشی آموزشی، برگزاری سمینارهای علمی و ورزشی، ایجاد رشته های کارودانش،  تصویب رشته های روانشناسی

وحقوق انجام شد

nifedipin 20mg stada ogvitaminerfolie.site nifedipin creme kaufen

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.