دوره آموزشی معارف امام صادق (ع)

نویسنده: امیرحسین اسماعیلی روابط عمومی.

دوره آموزشی معارف امام صادق (ع)

ویژه اعضای هیئت علمی وکارکنان

با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

برگزار گردید

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.