نام: سجاد صالحی
مدرک تحصیلی: Phd in Civil Engineering
آدرس ایمیل: sajjad.salehi.66@gmail.com
آدرس محل کار: محمودآباد-دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

تحصیلات

  • کارشناسی، عمران-عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل، 1382/07/01-1387/06/30
  • کارشناسی ارشد، عمران-سازه، دانشگاه نوشیروانی بابل، 1387/07/01-1390/06/30

عناوین آکادمیک

  • مسئول عمرانی مرکز از سال 1390 تا کنون
  • مدیر گروه عمران و معماری از 1395/07/13

علاقه مندی های تدریس

  • دینامیک سازه
  • تحلیل سازه

علاقه مندی های تحقیقاتی

  • بتنrpc
  • بتن scc

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.