نام: مهدی توان
مدرک تحصیلی: PhD in Electrical Engineering-Control
دانلود فایل رزومه
آدرس ایمیل: m.tavan@srbiau.ac.ir

تحصیلات

  • دکتری، مهندسی برق-کنترل، علوم و تحقیقات تهران، 1390/07/01-1395/03/26، استاد راهنما: پروفسور علی خاکی صدیق، و پروفسور محمدزضا عاروان

عناوین آکادمیک

  • مدیر گروه رشته مهندسی برق

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.